सर्वोत्कृष्ट भयपट गोष्टी कथा वाचतात आणि विनामूल्य PDF डाउनलोड करतात

वारस - भाग 11
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 20

11आणि तो करार म्हणजे तेहत्तीस माणसांचा भोग,जेणेकरून त्यांना हे असलं का होईना शरीर मिळेल आणि मग त्याद्वारे ते मुक्त होईल... सर्वप्रथम माझी ही ऑफर ते स्वीकारत नव्हते.पण शापाच्या वेदनानी ...

अपूर्ण बदला ( भाग ६ )
द्वारा Dipak Ringe
 • 11

काळ्या अंधाऱ्या रात्री कोणीतरी भयाण वाटेने धापा टाकत पळत होतं . आपल्या मागे कोणी लागलय आणि त्याच्यापासून बचावासाठी जीव मुठीत घेऊन दिसेल त्या वाटेने धावत पळत होता. काटेरी झाडाझुडपातून ...

अपूर्ण बदला ( भाग ५ )
द्वारा Dipak Ringe
 • 11

रव्याला काही ठीक वाटत नव्हते, बाकी सगळ्यांनी आंबे खाल्यानंतर घरची वाट पकडली, हरी रव्यासोबत तिथेच थांबला तसही त्याला कुठे लांब जायचं होतं .रव्या तू आंबे का नाही खाल्ले रे? ...

वारस - भाग 10
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 18

10दुसरा दिवस उजाडला,,त्या दिवसाप्रमाणेच आज तिघेच पहाटे पहाटे वाड्याकडे निघाले होते.आज तस वातावरण साफ वाटत होत... गारवा पण कमी होता.हळूहळू करत करत तिघेही टेकडीच्या पायथ्याशी पोहोचले.मागच्या वेळेसच अनुभव आजही ...

अतृप्त - भाग १
द्वारा Sanjay Kamble
 • 19

अतृप्त - भयकथा© By Sanjay Kamble                           '' मानसी... मानसी डोळे उघड... मानसी... तुला मी काही होऊ देणार नाही ...

अपूर्ण बदला ( भाग ४ )
द्वारा Dipak Ringe
 • 17

दुपार झालेली, आत्ता मात्र त्यांना कंटाळा आलेला. त्यांच बरेचस खेळूनही झाल होत. भूक लागली म्हणून सगळे दुपारचे जेवण करून वापस रव्याच्या घरी परतले. काय करायचे कुणालाच काय सुचत नव्हते? ...

वारस - भाग 9
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 23

9उभा घटने नन्तर तर गावाला जणू ग्रहण लागलं होतं ,गावातले प्रतिष्ठित व्यक्ती जसे सरपंच,मुख्यध्यापक यांचा मृत्यू झाला होता,पाटील गावातून गायब झाले होते,गावातून बाहेर पडायला मार्ग नव्हता...दर दोन दिवसातून एक ...

अपूर्ण बदला (भाग ३)
द्वारा Dipak Ringe
 • 7

शुभ प्रभात! हरीला खालच्या अलीकडून श्याम आणि रम्याने येताना आवाज दिला.   तब्बेत कशी आहे ? मस्त.आणि शुभ प्रभात. त्यांना चाय आणि नाश्ताचा फर्मान सोडला. आणि घरात बोलावून घेतलं. ...

ताईंन सांगा पदर नीट घ्या ( एका रात्रीचा भुताचा अनुभव )
द्वारा Sanjay Kamble
 • 3

   ताईंना सांगा पदर नीट घ्या' © By Sanjay Kamble            रात्र बरीच झाली होती. .  बाईक वरून तो आपल्या घरी जायला निघाला.... काही दिवसांपूर्वीच त्याला ही ...

वारस - भाग 8
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 14

8दुसऱ्या दिवशी रविवार होता.शाळेला सुट्टी असल्याने कविता पण आज घरीच होती.सुमारे सकाळचे अकरा वाजले असणार ,कविता भरभर पावलं टाकत विजूचा घरी जात होती,त्या तशा वातावरणात पण तिला दारुण घाम ...

वारस - भाग 7
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 14

7दोन तीन दिवस असेच गेले... विजू च तर्क वितर्क लावणं चालू होत.त्यात त्याला त्याच्या मित्रांची पण साथ मिळतच होती....असेच सगळे जण संध्याकाळी कट्ट्यावर  बसले असताना अचानक दुरून त्याना सूर्य ...

अपूर्ण बदला ( भाग २ )
द्वारा Dipak Ringe
 • 5

संध्याकाळच्या वेळेला सगळे मित्र क्रिकेट खेळण्यासाठी जायला निघाले. रम्या आणि श्याम ब्याट आणि बॉल घेऊन हरीच्या घरी आले. थोड्या वेळाने गोट्या सुद्धा फ्रेश होऊन हरीच्या घरी आला. पण हरी ...

अपूर्ण... - भाग ४
द्वारा Harshad Molishree
 • 15

हरी मागे वळला, ती मुलगी मग थोडी मागे झाली आणि बोलली... "मग पुढे काय झालं".... ती मुलगी "ईशा ने मला मनवायचं खूप प्रयत्नं केलं पण मी हठ पकडून बसलो ...

वारस - भाग 6
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 12

6सरांनी हि पूर्ण कहाणी सांगितली अन एक सुस्कारा टाकला.त्यांनी हळुवार प्रत्येकाकडे बघितल.महेश,सूर्या, तुका ,कविता यांच्या चेहऱ्यावर गोंधळ स्पष्ट दिसत होता.आपल्या गावात अस काही झालं असेल याची कल्पनाहि त्यांनी कधी ...

वारस - भाग 5
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 16

5सर्व जण मग्न असताना अचानक कुणीतरी ग्रंथालयाच्या दरवाज्यात येऊन उभ राहील. एक व्यक्ती होता तो,,पांढरीशी दाढी,मिशी,,डोळ्यांवर चष्मा,,आणि हातात आधार मिळावा म्हणून एक काठी.मुख्यध्यापक होते ते,,"काय करताय रे पोरानो इथं,,माझ्या ...

अपूर्ण बदला ( भाग १ )
द्वारा Dipak Ringe
 • 5

  हरी......हरी...... आवाज ऐकताच हरी त्या आवाजाच्या दिशेने जाऊ लागला, त्याला अचानक आलेल्या आवाजाची शहानिशा करायचीच होती, रोजच्या आवाजाने तोही त्रासलेला पण मनात असून सुद्धा तो बाहेर जाऊ शकत ...

अपूर्ण... - भाग ३
द्वारा Harshad Molishree
 • 7

मागे फिरताच त्याने पाहिलं की... रात्रीच्या काळोखात जिथं काहीच दिसत नव्हतं अश्या गुप्त काळोखात नुसतंच त्या मुलीचा चेहऱ्यावर उजेड उठून दिसत होतं, जणू कोण भूत नाही पण एक आधी ...

वारस - भाग 4
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 16

4अशाप्रकारची सूचना करून पाटलांनी मग सभेकडे बघितलं"तर मंडळी सगळे लोक काळजी घ्या,,आपल्या घरातल्या लोकांना तिकडं जाण्यापासून थांबवा,आणि हो तरुण पोरानो कुठलंही पाऊल उचलण्या आधी एकदा आमची परवानगी घ्या म्हणजे ...

वारस - भाग 3
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 13

मंदिरातन निघून विजू घराकडे निघाला,घर म्हणाल तर त्याच स्वतःच अस घर नव्हतंच,आई आणि बाबा लाहनपनीच देवाघरी गेलेले, त्यामुळे त्याच्या काकांकडेच तो रहायचा.काका तसे स्वभावाने चांगले,प्रेमळ,,काकू सुद्धा जीव लावायच्या,एकंदर आई ...

Passenger
द्वारा Dipak Ringe
 • 13

    रिक्षा....रिक्षा एका मुलीच्या आवाजाने त्या इसमाने त्याची रिक्षा तिच्या समोर येऊन उभी केली।  हुश्शह बरं झालं काका तुम्ही भेटलात, एवढ्या रिक्षा खाली गेल्या पण एकानेही थांबवली नाही। ...

अपूर्ण... - भाग २
द्वारा Harshad Molishree
 • 59

जसा तसा हरी बिल्डिंग जवळ पोचला... हरी चे हाथ पाय अजून थरथरत होते, हरी घरा जवळ पोचला आणि जोरजोराने बेल वाजवू लागला... आई ने दार उघडला..… "हरी काय झालं, ...

वारस - भाग 2
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 12

पहाट झाली होती.जरासं तांबडं फुटल्यासारखं वाटत होत,त्या तसल्या अंधुक प्रकाशात वाट काढत काढत शेवटी विजू गावच्या वेशी जवळ पोहोचलाच,.चेहऱ्यावरून गावात कस तरी करून पोहोचल्याचा आंनद ओसंडून वाहत होता,त्याला कारण ...

वारस - भाग 1
द्वारा Abhijeet Paithanpagare
 • 30

"अय गण्या,आर इथं कुठं आणलंस र?तुझ्या चपटी पिण्याच्या नादात आपल्या दोघांच मढ बसण बघ"" भिऊ नको रे तू,काय नाय होणार,मी एकदा आधी पण आलोय इथं,काय भूत बीत नाहीये""पर गावकरी ...

अपूर्ण... - भाग १
द्वारा Harshad Molishree
 • 37

"पाहिले ना मी तुला, तू मला ना पाहिले, तरी कुठे मन वेडे गुंथले".... हरी असाच दारू ची बाटली हातात घेऊन आपल्याच धुंदीत चालत घरी जात होता... चालत चालत तो ...

पिंपळपार
द्वारा Pravin Gaikwad
 • 3

भीमा... गावातला एक रांगडा गाडी. वय वर्षे ३२. सकाळ-संध्याकाळ तालमीत जाऊन आणि दिवस रात्र शेतात राबून बनलेली पिळदार शरीरयष्टी, भरदार मिशा आणि अस्सल गावरान बाज असलेलं आकर्षक व्यक्तिमत्व. गावात तो ...

अनामिका
द्वारा Pravin Gaikwad
 • 3

निकिता आणि गौरव शहराच्या एका नामांकित अश्या IT कंपनीमध्ये सेल्स आणि मार्केटिंग विभागात कार्यरत आहेत. निकिता २८ वर्षे वयाची एक सुंदर तरुणी आहे. आपल्या हुशारीने कमी वयातच टीम लीडर बनून, सध्या ती ...

मधुचंद्राची रात्र
द्वारा Vrushali
 • 6

ती आज खूप आनंदात होती आणि एक हुरहूर पण होती मनात.कस आहे दोन दिवसापूर्वी तीच लग्न झालेलं आणि नंतरचे दिवस पूजा,देवदर्शन व पाहुण्यांचं करण्यात गेले. सगळे निघून गेल्यावर आता ...

भेट ?
द्वारा Vineeta Deshpande
 • 10

भेट ?"आई निघते ग ! आणि हो आज मी शेखरसोबत खरेदीला जाणार आहे. उशीर होईल. रात्रीचं जेवण बाहेरच करु"  मीनल."अग! मीने ऐक तर, येतांना बाबांच औषध घेऊन ये. तसं ...

फार्महाउस - भाग १०
द्वारा Shubham S Rokade
 • 9

गण्याने जलद हालचाल केली . त्याने खिशात हात घातला . त्याच्या खिशात ते सूत होतं . त्याला कोणी दिलं ,  कोणी ठेवलं हे काही आठवत नव्हतं .  फक्त होतं ...

फार्महाउस - भाग ९
द्वारा Shubham S Rokade
 • 15

तो शुद्धीवर आला तो बप्पांच्या मठाच्या हॉलमध्येच होता . " म्हणजे मला हे सारं सांगण्यासाठी अंजलीने केलं होतं .... " काय बोलतोय गणेश ...?  काय केलं होतं ...? कोण ...