जेष्ठ मुक्त पत्रकार. सेवा निव्रृत शिक्षक , कथा लेखक, कवी